Organització

 • Tota la documentació del centre, organitzada en diferents perfils d'accés, està accessible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
 • Totes les reunions amb el corresponent seguiment d'acords es poden consultar on-line:
  • Juntes d'avaluació.
  • De departament.
  • D'equip docent.
  • De junta directiva.
  • De projectes i equips de millora.
  • ...
 • Tots els aspectes del centre estan recollits en aquest software:
  • Assessorament i reconeixement.
  • Llibres de text.
  • Mediacions.
  • Coaching.
  • Activitats extraescolars.
  • Inventari.
  • Informació del professorat.
  • Projectes.
  • Activitats de projecció externa.