ACTUALITAT

Us informem de les novetats i dels temes d'interès

Comunicats també per WhatsApp

A partir d’aquest 2020 els comunicats a les famílies/alumnes de les faltes d’assistència, les amonestacions, els resums periòdics i de qualsevol avís que el centre vulgui, podrán fer-se també per WhatsApp, aquest mitjà s’afegeix a la llista dels ja existents SMS i eMail. El mitjà utilitzat per la comunicació amb cada alumne dependrà de l’establert a la seva fitxa, que en tot moment pot ser modificat segons les seves necessitats. Perseguim l’obejctiu de tenir famílies més connectades al centre i al dia de la seva actualitat.

Programacions i el seu seguiment.

Arranquem el 2018 amb la reestructuració de les programacions i el seguiment de les mateixes. La definició de les programacions s’ha segmentat amb les seves Unitats Didàctiques/Formatives, especificant tots els detalls per cadascuna, data inici i fi, hores lectives, … . Juntament amb la definició d’horaris de cada professor, que vincula les matèries amb els professors, el seguiment de  les mateixes ara resulta més senzill, tan pel que fa a la introducció de dades com pel que fa al seu control de seguiment pels responsables d’aquestes.  

Accés obert a alumnes i a pares

Hem obert l’accés a alumnes i a pares de tota la informació relacionada amb l’assistència i comportament dels alumnes. Ara amb l’accés personalitzat a EXAGON per tots els alumnes, poden consultar en qualsevol moment, sense esperar la recepció de comunicats i de qualsevol període del curs,  les dades personals, faltes d’assistència, justificants de faltes d’assistència, amonestacions, cartes enviades, pèrdues de dret a avaluació, comunicats enviats, … Aquesta millora, obre EXAGON a les famílies aportant una via més de comunicació, famílies més informades, per tal de millorar el seguiment de l’alumnat.  

Reconeixement a l’Excel·lència Educativa

El passat 17 d’octubre l’Institut Baix Camp de Reus va ser avaluat per contrast de la MEMÒRIA PER AL RECONEIXEMENT DE L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA presentada el passat mes de juny, segons el model d’Excel·lència Educativa e2cat, realitzat per l’equip avaluador designat per l’Associació Catalana per a l’Excel·lència, QUALIcat. El resultat d’aquesta avaluació ha estat una puntuació de 420 punts e2cat. Aquesta és la puntuació més alta assolida fins la data d’avui per un centre en la seva primera avaluació e2cat. L’Ins Baix Camp és el tercer centre públic de Catalunya en obtenir la “Q de plata” que s’atorga en obtenir una […]

Nova versió de l’aplicació

Durant el primer semestre del 2016, hem desenvolupat una nova versió de la nostra solució EXAGON, que ja es troba llesta i provada per iniciar el nou curs escolar 2016/2017. Volem destacar les següents millores: S’ha eliminat el Flash, convertint i millorant els mòduls flash a HTML5 i jQuery. Gràcies a aquesta conversió els usuaris poden usar totes les funcionalitats que ofereix EXAGON sobre qualsevol dispositiu amb navegador web (Ordinadors, Smartphones i tabletes). Aquesta conversió ha permès incorporar nous components que ofereixen la possibilitat de visualitzar la informació en diferents vistes (taules, calendaris, schedulers). També el mòdul de comunicats ha estat […]

Incidències via workflow

Millora important del mòdul d’incidències, s’han incorporat 2 nous work-flows per informar, gestionar i fer el seguiment de les incidències informàtiques i en espais. Permet al professorat i al PAS enviar incidències detectades als responsables del centre per la seva resolució. Queda d’aquesta manera a banda del registre que ja existia, una traça de la seva resolució i la possibilitat de fer el seu seguiment.

Matrícula Online

Per aquest curs 2015-2016 EXAGON incorpora la matrícula en línia, oberta per alumnes preinscrits al centre de Cicles i BAT, ells entren les dades personal i seleccionen les matèries. Finalitzada la selecció, els alumnes poden elaborar els fulls de pagament amb codi de barres 507 per abonar el seu import directament al banc. L’aplicació ja s’encarrega de fer l’actualització automàtica dels registres de matrícula a partir de les dades rebudes dels bancs.

L’Institut Baix Camp rep el segon premi d’Ensenyament del Cercle d’Economia

El dia 6 de maig de 2015 es van lliurar els guardons del Premi Ensenyament de la Fundació del Cercle d’Economia i l’obra social ‘La Caixa’. Aquest guardó premia la millora contínua de l’educació entenent-la com un repte dels professionals que s’hi dediquen, la classe política i, sobretot, els entorns econòmics i socials. Els cinc finalistes d’enguany eren l’Escola Sadako (Barcelona), l’Escola Voramar (Barcelona), l’Institut Baix Camp (Reus), l’Institut El Castell (Esparraguera) i l’Institut Els Quatre Cantons (Barcelona). Finalment, el centre reusenc ha quedat en segona posició. Aquest segon premi dota l’institut Baix Camp amb 6.000 euros per a fer […]

L’Institut Baix Camp rebrà el premi d’excel·lència Xavier Batlle

L’Associació catalana per a l’excel·lència, QUALIcat celebra la IV Jornada d’excel·lència a l’educació el pròxim 30 d’abril a Barcelona. En aquest acte el President de la Generalitat, Artur Mas, entregarà els premis Xavier Batlle a les bones pràctiques educatives. Felicitats !!!    

Comunicacions de falta d’assitència i amonestacions en temps real

Ja tenim enllaçat els mòduls d’assistència i d’amonestacions amb el mòdul de comunicats, a partir d’avui el responsable del centre de comunicar a les famílies les incidències dels alumnes, ho podrà fer en temps real usant el mòdul de comunicats. En un sol clic s’envien als tutors legals avisos de absència al centre i amonestacions dels alumnes.