Comunicats també per WhatsApp

A partir d’aquest 2020 els comunicats a les famílies/alumnes de les faltes d’assistència, les amonestacions, els resums periòdics i de qualsevol avís que el centre vulgui, podrán fer-se també per WhatsApp, aquest mitjà s’afegeix a la llista dels ja existents SMS i eMail.

El mitjà utilitzat per la comunicació amb cada alumne dependrà de l’establert a la seva fitxa, que en tot moment pot ser modificat segons les seves necessitats.

Perseguim l’obejctiu de tenir famílies més connectades al centre i al dia de la seva actualitat.

Tagged , .

Deixa un comentari