Accés obert a alumnes i a pares

Hem obert l’accés a alumnes i a pares de tota la informació relacionada amb l’assistència i comportament dels alumnes. Ara amb l’accés personalitzat a EXAGON per tots els alumnes, poden consultar en qualsevol moment, sense esperar la recepció de comunicats i de qualsevol període del curs,  les dades personals, faltes d’assistència, justificants de faltes d’assistència, amonestacions, cartes enviades, pèrdues de dret a avaluació, comunicats enviats, …

Aquesta millora, obre EXAGON a les famílies aportant una via més de comunicació, famílies més informades, per tal de millorar el seguiment de l’alumnat.

 

Tagged , , .

Deixa un comentari