Incidències via workflow

Millora important del mòdul d’incidències, s’han incorporat 2 nous work-flows per informar, gestionar i fer el seguiment de les incidències informàtiques i en espais. Permet al professorat i al PAS enviar incidències detectades als responsables del centre per la seva resolució. Queda d’aquesta manera a banda del registre que ja existia, una traça de la seva resolució i la possibilitat de fer el seu seguiment.

Tagged , .

Deixa un comentari